Legislație utilă

LEGEA Nr. 215 din 23 aprilie 2001 *** – Legea administratiei publice locale​
Pentru a descărca sau a citi documentul aplicați un clic pe imaginea alăturată. »

LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 – privind liberul acces la informatiile de
interes public​
Pentru a descărca sau a citi documentul aplicați un clic pe imaginea alăturată. »

LEGEA Nr. 52 din 21 ianuarie 2003 – privind transparenta decizionala în
administratia publica​
Pentru a descărca sau a citi documentul aplicați un clic pe imaginea alăturată. » 

LEGEA Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicata – privind Codul de conduita
a functionarilor publici
Pentru a descărca sau a citi documentul aplicați un clic pe imaginea alăturată. » 

LEGEA Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicata – privind Statutul functionarilor
publici
Pentru a descărca sau a citi documentul aplicați un clic pe imaginea alăturată. » 

LEGEA Nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile si institutiile publice
Pentru a descărca sau a citi documentul aplicați un clic pe imaginea alăturată. » 

Extra Small
Small
Medium
Large